Porozmawiaj z
konsultantem
 • Dokonaj wyboru tematu rozmowy
 • Podaj swoje dane kontaktowe

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem w ciągu 24 godzin.

 • Preferencyjne kredyty dla Każdego
  Mastercard: karta praktyczna i ładna – sprzedaż premiowa kart
  18/03/2019

  Uczestnikiem Promocji może być:
  1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:

  a) będąc posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR), do którego nie została wydana żadna karta międzynarodowa, spełni łącznie następujące warunki:

  • w terminie od dnia 11 marca 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku zamówi w Banku Spółdzielczym w Przysusze kartę debetową Mastercard, oraz
  • dokona ww. Kartą do dnia 15 maja 2019 roku płatności bezgotówkowych na łączną kwotę minimum 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100);

  b) nie będąc posiadaczem rachunku ROR spełni łącznie następujące warunki:

  • w terminie od dnia 11 marca 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku zawrze z Bankiem Spółdzielczym w Przysusze umowę o prowadzenie ROR i wydanie karty debetowej Mastercard,
  • dokona Kartą, wydaną w ramach tej umowy, do dnia 15 maja 2019 roku płatności bezgotówkowych na łączną kwotę minimum 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100);

  2) klient instytucjonalny: osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (w tym wspólnicy spółki cywilnej lub rolnik), który spełni łącznie następujące warunki:

  a) będąc posiadaczem rachunku bieżącego lub pomocniczego, do którego nie została wydana żadna karta międzynarodowa, spełni łącznie następujące warunki:

  • w terminie od dnia 11 marca 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku zamówi w Banku Spółdzielczym kartę debetową Mastercard, oraz
  • dokona ww. Kartą do dnia 15 maja 2019 roku płatności bezgotówkowych na łączną kwotę minimum 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100);

  b) nie będąc posiadaczem rachunku bieżącego lub pomocniczego, spełni łącznie następujące warunki:

  • w terminie od dnia 11 marca 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku zawrze z Bankiem Spółdzielczym umowę o prowadzenie rachunku bieżącego lub pomocniczego i zamówi karty debetową Mastercard oraz
  • dokona ww. Kartą do dnia 15 maja 2019 roku płatności bezgotówkowych na łączną kwotę minimum 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100)