W nawiązaniu do decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 listopada br. o zawieszeniu działalności „SK Banku” Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, informujemy, że Bank Spółdzielczy w Przysusze nie był i nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z „SK Bank” w Wołominie.

Bank Spółdzielczy w Przysusze jest zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej w Poznaniu (SGB-Bank Spółka Akcyjna), którego kondycja ekonomiczna jest dobra.

„SK Bank” w Wołominie jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie.