Porozmawiaj z
konsultantem
 • Dokonaj wyboru tematu rozmowy
 • Podaj swoje dane kontaktowe

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem w ciągu 24 godzin.

 • Preferencyjne kredyty dla Każdego
  Zmiany w regulaminie - klienci indywidualni
  09/04/2018

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że dbając o rozwój funkcjonalności produktów bankowych, a także mając
  na uwadze dostosowanie do zmian przepisów prawa (m.in. zmiany ustawy o usługach płatniczych) oraz  zwiększenie bezpieczeństwa dokonywanych przez Państwa transakcji, Bank Spółdzielczy w Przysusze wprowadza następujące zmiany w zakresie świadczonych usług:

  1. Od dnia 1 czerwca 2018 roku zacznie obowiązywać nowy „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”.
  Poniżej, wykaz  wprowadzonych zmian w Regulaminie:
  1) scalenie trzech umów:
  a) umowy o prowadzenie rachunków,
  b) umowy o kartę,
  c) umowy o usługi bankowości elektronicznej,
  w jedną umowę ramową;
  2) wprowadzenie do oferty banku:
  a) nowej usługi – PIN na SMS,
  b) nowej usługi – karty mobilnej,
  c) aplikacji mobilnej Portfel SGB dla kart umożliwiających dostęp do danych o kartach,
  d) nowych środków identyfikacji elektronicznej,
  e) kart do rachunków walutowych,
  f)  podstawowego rachunku płatniczego.
  O terminach udostępnienia produktów i usług wskazanych w pkt. 2 lit e i f  Bank BS Przysucha poinformuje Państwa odrębnym pismem.

  Treść nowego Regulaminu przekazujemy Państwu w załączeniu. Pełna treść nowego, obowiązującego od dnia 1 czerwca 2018 roku Regulaminu dostępna jest również w oddziałach i filiach naszego Banku.
  Jeżeli przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu nie zostanie przez Państwa złożony sprzeciw, nowy Regulamin zacznie obowiązywać od dnia 1 czerwca 2018 roku. Przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. W przypadku złożenia przez Państwa sprzeciwu i niewypowiedzenia umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowego Regulaminu, bez ponoszenia opłat.
  W razie rozwiązania w wyżej wskazany sposób umowy dotyczącej rachunku lokaty, do końca okresu umownego strony związane będą postanowieniami w brzmieniu przed wprowadzeniem zmian.

  W przypadku pytań i wątpliwości z Państwa strony, nasi Pracownicy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia naszych placówek.

  Wszelkie informacje dotyczące oferty znajdą Państwo na stronie internetowej www.bsprzysucha.pl a także w oddziałach oraz filiach naszego Banku.

  Zapraszamy do  placówek naszego Banku. Adresy oraz dane kontaktowe placówek
  Banku Spółdzielczego w Przysusze zamieszczone są na stronie internetowej www.bsprzysucha.pl.

  Z poważaniem,    

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Przysusze

  Regulamin - klienci indywidualni