Porozmawiaj z
konsultantem
 • Dokonaj wyboru tematu rozmowy
 • Podaj swoje dane kontaktowe

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem w ciągu 24 godzin.

 • Preferencyjne kredyty dla Każdego
  Ograniczenie akceptacji transakcji hazardowych dokonywanych w sieci Internet
  04/12/2017

  Komunikat dotyczący płatności na rzecz podmiotów urządzających gry hazardowe

  Bank jako dostawca usług płatniczych, informuje iż respektuje zakaz, o którym mowa w art. 15g ustawy o grach hazardowych i tym samym nie świadczy usług na rzecz podmiotów nielegalnie urządzających gry hazardowe przez sieć Internet.

  Informacje dodatkowe dotyczące ustawy o grach hazardowych


  Zgodnie z art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016r. poz. 471, z późn. zm.) urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, jest objęte monopolem państwa.

  Zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 3 powołanej ustawy działalność w zakresie zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia na urządzenie zakładów wzajemnych. Wg art. 7 ust. 1 ww. ustawy loterie promocyjne mogą być urządzane na podstawie udzielonego zezwolenia.

  Lista podmiotów posiadających takie zezwolenie lub uprawnionych do ich urządzania w ramach monopolu państwa dostępna jest na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet.

  Natomiast w myśl art. 15f ust. 1 powołanej ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. Jednocześnie zakazane jest – stosownie do art. 15g ust. 1 ustawy o grach hazardowych udostępnianie usług płatniczych przez dostawców usług płatniczych na stronach internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru. W myśl ust. 2 powołanego przepisu w przypadku świadczenia usług płatniczych na stronie internetowej wykorzystującej domenę internetową wpisaną do Rejestru, dostawca usług płatniczych jest obowiązany do zaprzestania świadczenia tych usług w ciągu 30 dni od dnia dokonania wpisu domeny do Rejestru.