Porozmawiaj z
konsultantem
 • Dokonaj wyboru tematu rozmowy
 • Podaj swoje dane kontaktowe

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem w ciągu 24 godzin.

 • Preferencyjne kredyty dla Każdego

  Skład Rady Nadzorczej

  1. Józef Wlazło - Przewodniczący RN

  2. Czesław Krzyżanowski - Z-ca Przewodniczącego

  3. Marta Sambor - Sekretarz

  4. Halina Bogatek

  5. Adam Sułecki

  6. Anna Ślufarska

  7. Józef Mazur

  8. Tadeusz Kosiec

  9. Józef Berdyga

  10. Grzegorz Rosłaniec

  11. Wojciech Stolarek


  Skład Komitetu Audytu

  1. Józef Berdyga - Przewodniczący

  2. Marta Sambor - Członek

  3. Anna Ślufarska - Członek


  Skład Zarządu

  1. Halina Wilk - Prezes Zarządu

  2. Barbara Urantowska - Z-ca Prezesa Zarządu ds.Finansowo-Księgowych

  3. Agnieszka Krzyżanowska - Z-ca Prezesa Zarządu ds.Handlowych

  Aktualności

  Mastercard: karta praktyczna i ładna – sprzedaż premiowa kart
  18/03/2019
  News
  Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży
  27/02/2019
  News
  Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, BAKCYL stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów, wolontariuszy. Pracownicy Banku Spółdzielczego w Przysusze również przyłączyli się do tego projektu.
  Komunikat dla Klientów w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE i możliwością realizacji scenariusza "hard brexit"
  19/02/2019
  News
  Zmiana godzin otwarcia placówek BS Przysucha
  18/02/2019
  News
  Zmiana godzin otwarcia placówek BS Przysucha
  Zmiany w regulaminie - klienci indywidualni
  04/01/2019
  News
  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dbając o rozwój funkcjonalności produktów bankowych, a także mając na uwadze dostosowanie do zmian przepisów prawa oraz zwiększenie bezpieczeństwa dokonywanych przez Państwa transakcji, Bank Spółdzielczy w Przysusze wprowadza zmiany w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”.
  Zmiany w regulaminie - klienci instytucjonalni
  04/01/2019
  News
  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dbając o rozwój funkcjonalności produktów bankowych, a także mając na uwadze dostosowanie do zmian przepisów prawa oraz zwiększenie bezpieczeństwa dokonywanych przez Państwa transakcji, Bank Spółdzielczy w Przysusze wprowadza zmiany w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”.